Muškat ruža porečki

(Muskat rose aus Poreč, Muškat crveni, Muškat ruža, Muškat ruža porečki)
Bijelo vino

www.mali-podrum.com